BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 

Genel İlkeler

 • Kongre sırasında sözel bildirilere yer verilecektir.
 • Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Bildiri özetleri ve bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacaktır. Sunum şekli olarak Sözel  olarak belirtilmesi gereklidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir. Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
 • Gönderilen özetler, Kongre Düzenleme Kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek.
 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, yapılacaktır. Bildiri Kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adreslerine gönderilecektir
 • Kabul edilen bildiriler, Kongre e-bildiri kitabında yer alacaktır. Kabul edilen bildirilerde yazarlardan en az birinin; sözlü sunumlarda sunum yapacak olan kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur. Kongre kaydı olmayan bildiri sahiplerinin bildirileri sempozyum e-bildiri kitabında yer almayacaktır. Bu konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.
 • Gönderilen bildirilerin üzerinde kabul sonrası değişiklik yapılamaz.
 • UYKUDER 9. Uyku Bozuklukları Kongresi’ne yalnızca bildiri göndermek ve kabul edilen bildirilerinin sunumları için yalnız bildiri oturumuna katılmak isteyen hekimlerimiz için; Kayıt ücreti ve oturum katılımı 4500 TL + KDV olarak ücretlendirilecektir. Bildiri Kayıt ücretine, bildiri sunumu günü servis edilen öğle yemeği ve kahve molalarını kapsayan bir günlük otel dış katılım ücreti dahildir.

 

Bildiri Gönderim Tarih Aralığı:  1 Haziran 2022 – 16 Eylül 2022

**Önemli Not: 16 Eylül 2022 tarihinden sonra bildiri gönderimi yapılamayacaktır!

 

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Giriş ve Amaç”, Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma ve Sonuç”. Olgu sunumları için ise “Giriş”, “Olgu”, “Sonuç” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler  Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Başlık açık net olmalı çalışmayı tanımlamalıdır.

 

Sözlü Sunum Kuralları

Sunum süresi 5 dakika olup tartışma süresi ise 1 dakikadır. Sunumlar 8 slaytı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Sunum şekli; Giriş ve Amaç (1 slayt), Materyal-metod (2 slayt), Bulgular (2 slayt) ve Tartışma (2 slayt) ve sonuç (1 slayt) olacak şekilde yapılandırılmalıdır.

 

 • Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum yazılmalıdır.